Truck and van hire – Dịch vụ cho thuê xe van, xe truck

HPNT Group offer the most competitive rates for van and truck hire.
HPNT Group cung cấp các mức giá thuê xe bán tải và xe tải tốt nhất.

HPNT Group

Melbourne, Victoria 3021, Australia
Tel: (+61) 423-161-467
Email: contact@hpntgroup.com.au

Hours – Giờ làm việc

Monday – Sunday: 6am – 8pm
Public holidays: Closed
Thứ Hai – Chủ nhật: 6 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Nghỉ vào các ngày lễ, tết.