Moving house, factory and equipment Services – Dịch vụ chuyển nhà, hãng xưởng, trang thiết bị,…

HPNT Group is providing local and interstate transport services including moving house, factory and equipment.

HPNT Group cung cấp dịch vụ vận tải tại địa phương và xuyên bang bao gồm: chuyển nhà, hãng xưởng và các trang thiết bị.

HPNT Group

Melbourne, Victoria 3021, Australia
Tel: (+61) 423-161-467
Email: contact@hpntgroup.com.au

Hours Giờ làm việc

Monday – Sunday: 6am – 8pm
Public holidays: Closed
Thứ Hai – Chủ nhật: 6 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Nghỉ vào các ngày lễ, tết.