Contact – Liên hệ

How can we help? Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Have questions? Want to discuss a complicated project? Give us a call! We strive to be in constant communication with our customers until the job is done.
Bạn có thắc mắc? Bạn muốn thảo luận về một vấn đề phức tạp? Hãy gọi cho chúng tôi! Chúng tôi cố gắng không ngừng trao đổi với khách hàng của mình cho tới khi hoàn thành công việc.

HPNT Group

Melbourne, Victoria 3021, Australia
Tel: (+61) 423-161-467
Email: contact@hpntgroup.com.au

Hours Giờ làm việc

Monday – Sunday: 6am – 8pm
Public holidays: Closed
Thứ Hai – Chủ nhật: 6 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Nghỉ vào các ngày lễ, tết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *