Automotive and Boat Services – Dịch vụ sửa xe

HPNT Group is providing high-quality repairs for vehicles and boat. Our professional mechanics have more than 10 years of experiences with all kinds of vehicles and boat.
HPNT Group cung cấp dịch vụ chất lượng cao về sửa các loại xe và tàu. Những người thợ máy của chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm sửa tất cả các loại xe và tàu.

HPNT Group

Melbourne, Victoria 3021, Australia
Tel: (+61) 423-161-467
Email: contact@hpntgroup.com.au

Hours – Giờ làm việc

Monday – Sunday: 6am – 8pm
Public holidays: Closed
Thứ Hai – Chủ nhật: 6 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Nghỉ vào các ngày lễ, tết.